Väärtuskampaania

SA Archimedese noorteagentuur alustas 2016. aastal noortevaldkonnale suunatud hoolivate väärtuste tegevuskava ellu viimist. Tegevuskava eesmärk on juhtida rohkem tähelepanu positiivsetele väärtustele nagu mitmekesisus, avatus, austus, hoolivus ja sõbralikkus ning aidata noorsootöö kaudu kaasa nende väärtuste mõistmisele ja süvenemisele Eesti noorte seas ja ühiskonnas laiemalt.

Tegevuskava on välja kasvanud novembris 2015 toimunud SA Archimedese noorteagentuuri ja Eesti Noorsootöö Keskuse mõttekojast “Noorsootöö roll sõbraliku Eesti kujundamisel”. Hoolivate väärtuste tegevuskava on tihedalt seotud Noorteagentuuri pikemaajalise tegevusega EL programmide Euroopa Noored ja Erasmus+: Euroopa Noored ning programmi Noortekohtumised elluviimisel.

Hoolivate väärtuste tegevuskava on No Hate Speech (NHS) kampaania sõnumikandja ja järeltegevuste elluviija Eestis. Toetame vaenu õhutamise vastase kampaania põhimõtteid ning oleme NHSi kampaania laiema eesmärgi kandjad Eestis ja levitajad noortevaldkonnas.

Tegevuskava inglisekeelne kokkuvõte avaneb siit.