Teadlikud tegusad noored

Projekt „Teadlikud tegusad noored” (Aware and Active) on kolmeaastane tegevus, mis käivitus detsembris 2016 ning on toetatud Euroopa Komisjoni poolt Erasmus+ programmi kontekstis. Projekti koordineerib Austria rahvuslik Erasmus+ YiA agentuur ning SANA on partner selles projektis.

Projekti peamised eesmärgid on vägivaldse radikaliseerumise ennetamine ning demokraatlike väärtuste, põhiõiguste, kultuurideülese mõistmise ja aktiivseks kodanikuks olemise edendamine noorte seas; samuti noorte kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse parendamine.

Projekti sihtgrupp on 16-30-aastased noored ning projekti soovitakse kaasata rändetaustaga noori, põgenikke ning asüülitaotlejaid. Lähem info projekti kohta on seal.

Projektipartnerid on Austria, Eesti, Soome, Prantsuse, Itaalia, Makedoonia ja Sloveenia. Projekti toetavad saksa, belgia flandria, hollandi, horvaadi, slovaki ja läti agentuurid, samuti organisatsioon POYWE (Professional Open Youth Work in Europe).

Selle projekti raames on Eestis varasemalt läbi viidud: