Organisatsioonidele

Programmis osaleval organisatsioonil on võimalik:

 • võtta vastu vabatahtlikke Eestist või teistest riikidest;
 • saata noori välismaale vabatahtlikku teenistusse;
 • pakkuda noortele võimalust osaleda töö- ja praktikaprojektides;
 • toetada noori kohalike solidaarsusprojektide elluviimisel

Programmis osalevad organisatsioonid:

 • saavad uusi ideid, meetodeid ja abikäsi oma sihtide saavutamiseks;
 • elavdavad kohalikku elu ja näitavad vabatahtliku töö väärtust;
 • laiendavad koostööpartnerite võrgustikku nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt;
 • kasvatab oma sotsiaalset kapitali ning tugevdab sotsiaalselt vastutustundliku organisatsiooni kuvandit.

Organisatsioonidel on võimalus solidaarsuskorpusega liituda neljal viisil:

 • saates Eesti noori välismaale vabatahtlikuks;
 • kaasates enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid;
 • pakkudes töö- ja praktikaprojekte, mille puhul maksab projekti ellu kutsuv organisatsioon osalejale palka või praktikatasu;
 • toetades noori solidaarsusprojektide esitamisel ja elluviimisel.

Vaata lähemalt ESK võimalusi

ESK programmis osalevad organisatsioonid peavad olema akrediteeritud ehk omama kehtivat kvaliteedimärgist. Kvaliteedimärgise taotlusi saab esitada aastaringselt SA Archimedese noorteagentuurile.

2019. aastal on kolm taotlustähtaega: 13. veebruar, 30. aprill ja 01. oktoober.
Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Järgmine võimalus oma projekt esitada on 30. aprillil 2019 kell 13.00.

Kui soovid liituda solidaarsuskorpusega ja sul tekkis küsimusi, siis võta meiega ühendust noored@noored.ee või telefonil 697 9236.