Rahastusreeglid

Allolevatest failidest leiad kõikide tegevusvõimaluste rahastusreeglid koos täpsustavate selgitustega. Lisaks kehtivad kõikide projektide puhul mõned üldised põhimõtted, mida taotleja arvestama peab:

Mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine.
Topeltrahastamisele ei – igal toetusesaajal on õigus ELi eelarvest saada ühele ja samale projektile ainult üks toetus.
Toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ja projektitegevusi.
Kaasfinantseering – viitab sellele, et projektil peab olema ka muid tuluallikaid lisaks Euroopa Liidu toetusele (osaline omafinantseering, sponsorlus vms).

Toetuste puhul, mis põhinevad ühikkuludel (unit cost) või kus on ära määratud konkreetsed toetussummad (lump sum), on Euroopa Komisjon kaasrahastuse juba n-ö sisse kirjutanud toetuse suuruse ja/või protsendimäärade abil. Taotlejad ei pea sel juhul kaasfinantseeringut eraldi tõestama.

TAOTLEJALE

Noortevahetuste rahastusreeglid
Noorsootöötajate õpirände rahastusreeglid
Euroopa vabatahtliku teenistuse rahastusreeglid
Strateegilise koostöö projektide rahastusreeglid
Rahvusvaheliste noortealgatuste rahastusreeglid
Noorte osalusprojektide rahastusreeglid

Eelarve koostamisel peab teekonna mõõtmiseks kasutama Euroopa Komisjoni loodud vahemaa kalkulaatorit. Vahemaa tuleb arvutada linnulennult reisi alguspunktist (milleks vaikimisi on saatva / vastuvõtva organisatsiooni asukoht) projekti toimumiskohta (ühes suunas, nt Kuressaare – Rooma), kuid selle eest ette nähtud summat tuleb kasutada edasi-tagasi sõiduks. Erandina võib käsitleda vaid juhtumeid, kus reisi alustamise transpordisõlm (nt Tallinna lennujaam) asub kaugemal kui reisi alguspunkt (nt Kuressaare), sel juhul võib reisi alguspunktiks panna antud transpordisõlme. Näide: Kuressaare – Rooma 1948 km vs Tallinn-Rooma 2125 km; viimane on sobiv vaid juhul, kui reisitakse Tallinna lennujaamast.

TOETUSE SAAJALE

Pärast toetamisotsuse teada saamist sõlmitakse teiega leping. Ühtegi projektiga seotud kulutust (nt lennupiletite ostmine) ei tohi teha enne, kui olete rahastuslepingu kätte saanud ning teate, mis tingimustel ja millal võite hakata toetust kasutama.

Aruandlus- ja tšekimajandus Erasmus+ projektides on suhteliselt lihtne. Erasmus+: Euroopa Noored programmist rahastatud projektide kuludokumente (sh reisidokumentide koopiad) ei pea büroosse esitama koos aruandega, aga iga toetuse saaja peab projekti raamatupidamise dokumentatsiooni alles hoidma 3 aastat (või 5 aastat, kui toetuse summa ületab 60 000 eurot). Võib juhtuda, et just teie projekt sattub kontrollvalimisse.

Ärge unustage, et lisaks EK reeglitele on olemas ka EV seadusandlusest tulenevad raamatupidamise reeglid ja kohustused.