Tingimused

Projekti kestus (ettevalmistus-elluviimine-järeltegevused) 3–6 kuud
Taotlustähtajad 2019 01.04 ja 01.11
Projekti algus

01.04.2019 taotlustähtajaks esitatud projektid peavad algama ajavahemikus 01.06-01.08.2019

01.11.2019 taotlustähtajaks esitatud projektid peavad algama ajavahemikus 01.01.-01.03.2020

Noortekohtumise kestus

Ettevalmistav kohtumine: 1-2 päeva

Põhitegevus: 3-6 päeva + reisipäevad

Partnerlus 2 või 3 partnerit
Osalejate arv

Ettevalmistav kohtumine: 1-2 noort + täisealine noortejuht igast grupist

Põhitegevus: 16-30 noort, kellest pooled räägivad emakeelena eesti keelt + grupijuhid (igas grupis vähemalt 8 noort + vähemalt 1 täisealine grupijuht)

Osalejate vanus 11–19 eluaastat
Noortekohtumisele eraldatav toetus

Ettevalmistav kohtumine: 23 eurot päevas ettevalmistaval kohtumisel iga osaleva noore kohta ja ühe grupijuhi kohta (noorte arv + 1 noortejuht grupi kohta x ettevalmistava kohtumise päevade arv = eraldatav toetus)

Põhitegevus: 23 eurot päevas noortekohtumisel iga osaleva  noore kohta ja grupi ühe noortejuhi kohta (noorte arv +1 noortejuht grupi kohta x noortekohtumise päevade arv = eraldatav toetus)

Taotleda saavad Mitteametlikud noortegrupid (nt rühm sõpru), registreeritud organisatsioonid (mittetulundusühingud ja sihtasutused), kohalikud omavalitsused (või nende allasutused nt kool, noortekeskus), jt juriidilised isikud (sh sotsiaalsed ettevõtted). Noortegrupi puhul vastutab üks vähemalt 18-aastane grupiliige taotluse esitamise ja toetuse saamise korral lepingu sõlmimise eest.
Taotlemine

Taotluse esitab 1 taotlev grupp kõigi partnerite nimel.

Taotlusvorme saab täita ja esitada SA Archimedes Noorteagentuurile eesti, vene või inglise keeles, digitaalselt allkirjastatuna läbi lingi: http://archimedes.ee/tegevused/dokumendi-saatmine/