Teemafookus

Noortevahetuste, noortealgatuste, noorsootöötajate õpirände ja Noortekohtumiste programmi teemafookus „Julgen mõelda, teha, mõista, seista“ taotlusperioodiks 2017 keskendub teemadele, mis on hetkel ühiskondlikult aktuaalsed ja väärivad noortevaldkonnalt rohkem tähelepanu:

  • Migratsioon ja põgenikud
  • Inimõigused, stereotüübid ja võrdsed võimalused
  • Kultuuridevaheline dialoog
  • Noorte meediapädevused ja kriitilised analüüsioskused
  • Sotsiaalne dialoog
  • Loovprojektid

Teemafookus ei ole eelis, kohustus ega eeldus, küll aga on see hea võimalus neile, kes alles otsivad oma projektile teemat ja tahaksid koos noortega osa võtta ühiskondlikult olulistest debattidest.

Taotlejaile, kes kahtlevad, kuidas antud teemasid käsitleda, pakume võimalust registreeruda fookusnõustamisele projekti sisu puudutavates küsimustes. Nõustamist viib eesti ja inglise keeles Skype’i vahendusel läbi noorteagentuuri „Hoolivate väärtuste kampaania“ projektijuht Maari Põim. Lepi aeg kokku maari.poim@archimedes.ee.

Loe teemafookuse kohta lähemalt eestikeelsest (EE), venekeelsest (RUS) või inglisekeelsest (ENG) juhendist.

Teemafookus „Julgen mõelda, teha, mõista, seista“ on osa noortevaldkonnale suunatud hoolivate väärtuste tegevuskavast, mille eesmärk on juhtida rohkem tähelepanu positiivsetele väärtustele nagu mitmekesisus, avatus, austus, hoolivus ja sõbralikkus ning aidata noorsootöö kaudu kaasa nende väärtuste mõistmisele ja süvenemisele Eesti noorte seas ja ühiskonnas laiemalt.