Taotlusvormi täitmine

Programm Erasmus+  toetuse saamiseks tuleb esitada kõik taotlused online keskkonnas selleks ette nähtud tähtajaks:

  • 01.10.2019  taotlustähtaja taotlusvorme võtmetegevustes KA105 (noortevahetused ja noorsootöötajate õpiränne), KA205 ja KA347 saab hakata täita SIIN peale taotlustevormide avaldamist. Taotlusvormid avaldatakse augustis.
  • Altpoolt leiate kõikide võtmetegevuste  2019 näidis taotlusvormid.

Enne taotlusvormi esitamist kontrolli kindlasti aegsasti üle, et kõik nõutud väljad oleksid täidetud ja et oled taotlusele lisanud kõik nõutud dokumendid:

  • Allkirjastatud taotleja kinnitus kahel lehel (Declaration of Honour ), mis tuleb alla laadida konkreetse taotluse osast Lisad/Annexes.
  • Partnerite kinnituskiri (mandaat), kus on mõlema partnerorganisatsiooni esindaja allkiri. Mandaat tuleb alla laadida konkreetse taotluse osast Lisad/Annexes. Mandaat tuleb alla laadida, siis kui kõik projektis osalevad organisatsioonid on taotlusesse lisatud.
  • Projekti tegevuskava, sh ettevalmistav kohtumine.

Lisade ebakorrektne ja hilinenud esitamine võib muuta teie projekti abikõlbmatuks.

Taotlusvormidele saab lisada ka digiallkirjastatud dokumente – palun määrake allkirjastamisel rolliks “seaduslik esindaja” ning resolutsioonina märkige oma organisatsiooni nimetus.

Palun veendu, et taotluse esitamise hetkeks on teie organisatsioonil (sihtasutused, mittetulundusühingud vms) esitatud viimane kohustuslik majandusaasta aruanne ning et see on nähtav Äriregistris staatusega “esitatud”. Selle puudumine võib muuta teie projekti abikõlbmatuks.

KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE

KA105 Õpirände taotlusvormi näidis(noortevahetus, noorsootöötajate õpiränne)

KA2 – STRATEEGILINE KOOSTÖÖ (sh rahvusvahelised noortealgatused)

KA205 Strateegiline koostöö noortevaldkonnas (sh noortealgatused) taotlusvormi näidis 

KA3 – NOORTE OSALUSPROJEKTID

KA347 Osalusprojektide taotlustvormi näidis

Kui vormidega tekib tehnilisi viperusi, pöörduge palun SANA kvaliteedikoordinaatori poole. Samuti saab taotluse täitmisel abi online vormide täitmise juhendist.

Kui õigeaegne elektrooniline esitamine ei õnnestunud tehniliste vigade tõttu, peab taotleja kohe oma riikliku agentuuriga ühendust võtma. Kindlasti tuleb veateatest salvestada arvuti ekraanipilt (print screen). Seejärel analüüsib riiklik agentuur juhtumit ja teavitab taotlejat edasistest sammudest. Küsimused taaskord suunata SANA kvaliteedikoordinaatorile.

NB! KOOSTÖÖ PARTNERIIKIDEGA (partner countries):
Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega. KA1 ehk õpirände kogueelarvest on koostööks ELi naabruspiirkondade võimalik eraldada maksimaalselt 25%. Konkurents toetuse saamiseks projektile, mis toimub koostöös partnerriikidega, on tihe. Soovitame seda arvesse võtta partnerite valikul ja projekti planeerides hästi läbi mõelda (ka taotluses selgelt välja tuua), kas ja mil määral on vajalik ja põhjendatud, et koostöö toimub justnimelt partnerriigiga.