Tingimused

Kes saavad taotleda ja partneriks olla? MTÜ-d ja SA-d, noortegrupid (üks vähemalt 18-aastane liige võtab vastutuse), haridusasutused, avalik-õiguslikud asutused, riigiomandis või erakätes olevad ettevõtted (sh sotsiaalsed ettevõtted), teadusuuringute keskused, esindusorganisatsioonid, ametiühingud.
Sihtgrupid ja osalejad Noorsootöötajad, noored (13-30), noortevaldkonna praktikud, otsustajad, eksperdid
Projekti kestvus 6 kuud kuni 3 aastat
Partnerlus Projekti peab olema kaasatud vähemalt kaks programmiriiki. Ühest riigist võib olla kaasatud rohkem kui üks organisatsioon. Maksimaalne organisatsioonide arv ühes noortevaldkonna KA2 projektis on 10 (taotleja + 9 partnerit).
Tegevuste toimumispaigad Tegevused peavad toimuma riikides, mis on ametlikult projekti kaasatud.
Kuhu taotlus esitada? Taotleva organisatsiooni riiklikule büroole. Taotleja rolli saab võtta ainult programmiriigi esindaja. Üheks taotlustähtajaks saab üks projektiparterite grupp esitada ainult ühe taotluse ühte büroosse.

Tutvu ka strateegilise koostöö projektide:

taotlemise-banner-sinine[1]