Strateegiline koostöö

Strateegilise koostöö projektid on unikaalne võimalus arendada ja jagada uuenduslikke praktikaid ning suurendada noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteeti. Koostööd võib teha nii noortevaldkonna siseselt, kui ka valdkondade üleselt. Strateegiline koostöö võimaldab saada kogemusi rahvusvahelises koostöös, suurendada oma võimekust ning luua kvaliteetseid uuenduslikke lahendusi.

Strateegilise koostöö projektid võimaldavad ellu viia väga eriilmelisi tegevusi, kui on ära põhjendatud, et valitud tegevused on eesmärkide saavutamiseks sobivaimad.

Strateegilise koostöö projektid võivad keskenduda ainult noortevaldkonna arengutele ja väljakutsetele, kuid samas võivad need valdkondadeüleste probleemide lahendamisel kaasata ka näiteks haridus- ja koolitusvaldkonda.

Kui sul on huvi strateegilist koostööprojekti ellu viia, aga sa pole päris kindel oma idee sobivuses Erasmus+: Euroopa Noored programmiga, siis võta ühendust noorsootöö arendusprojektide koordinaatoriga.