Tingimused

Kes saab taotleda? MTÜ-d ja SA-d, noortegrupid (üks vähemalt 18-aastane liige võtab vastutuse, gruppi kuulub vähemalt 4 noort vanuses 13-30), haridusasutused, avalik-õiguslikud asutused, riigiomandis või erakätes olevad ettevõtted (sh sotsiaalsed ettevõtted), teadusuuringu keskused, esindusorganisatsioonid, ametiühingud
Kes viib projekti ellu? Kuigi taotlejaks võivad lisaks noortegruppidele olla ka mitmesugused asutused ja organisatsioonid, peavad noortealgatuse sisuliseks elluviijaks olema sellegipoolest noored
Projekti kestvus 6 kuud kuni 3 aastat
Tegijate vanus 13-30 
Partnerlus Kaasatud vähemalt kaks organisatsiooni kahest erinevast riigist (näiteks üks noortegrupp Eestist ja üks keskkool Lätist).
Tegevuste toimumispaigad Tegevused peavad toimuma kõigis riikides, mis on projekti kaasatud. Projektigrupid võivad omavahel kohtuda kas taotleja või partneri koduriigis, aga rahvusvaheline ühistegevus ei ole kohustuslik.
Kuhu taotlus esitada? Taotleva organisatsiooni riiklikule büroole
Projektinõustaja Noortealgatuse läbiviimisel võib noori toetada projektinõustaja, kes aitab noorte õpiprotsessi planeerida ja motivatsiooni hoida. Projektinõustaja kaasamine on kohustuslik, kui noortealgatuse tuumikgrupis on alla 18-aastaseid noori.

Tutvu ka rahvusvaheliste noortealgatuste:

taotlemise-banner-sinine[1]