KKK

Korduma kippuvad küsimused

Kui mitu partnerit peab olema noortealgatuse projekti kaasatud?

Rahvusvahelise noortealgatuse projekti saab ellu viia minimaalselt kahe programmiriigi koostöös. Erasmus+ programmi senine kogemus näitab, et enamasti on noortealgatusse kaasatud kaks riiki, sest mida vähem on partnereid, seda lihtsam on korraldada nendevahelist koostööd ja koordineerida kohalikke tegevusi kõigis partnerriikides. Soovi korral võib kaasata ka rohkem riike või mitu organisatsiooni ühest riigist, aga sel juhul tuleb hästi läbi mõelda, milline on iga partneri roll projektis ja kuidas koordineerite partneritevahelist suhtlust ja koostööd.

Kui pikk võib üks noortealgatuse projekt olla?

Rahvusvaheline noortealgatus võib ametlikult kesta 6-36 kuud. Keskmise Erasmus+ noortealgatuse pikkus on aga üks aasta. Selle aja jooksul jõuab projektiga juba teatud mõju saavutada, aga samas pole noored aastate pikkuse kohustusega koormatud. Kindlasti tasub projekti pikkuse määramisel arvestada sellega

  • kui suur on projekti meeskond ehk kui palju on abikäsi projekti tegevuste korraldamisel,
  • kui palju on meeskonnaliikmetel varasemat kogemust projektidega ja teadlikku valmisolekut pika aja vältel panustada,
  • kas projekti meeskonnaliikmetel on lähiaastatel ees suuri elumuutusi (näiteks kooli lõpetamine, välismaale kolimine vms),
  • kui palju erinevaid tegevusi on vaja projekti eesmärgi saavutamiseks.

Kui palju tegevusi võib olla ühe noortealgatuse sees?

Rahvusvahelise noortealgatuse raames toimuvate kohalike tegevuste arv pole piiratud. Tegevuste valik ja arv sõltub projekti eesmärgist ja soovitud tulemustest. Erasmus+ programmist on toetust saanud projektid, mille raames toimuvad näiteks iganädalased tunnid erivajadustega noortele või igakuised meeskonnaharjutused kooliklassidele ning on olnud ka selliseid projekte, mille raames toimuvad mõned filmitöötoad ja üks suur suvine festival. Igal juhul tuleb arvestada, et projekti tegevused toimuvad paralleelselt kõigis kaasatud riikides: need ei pea olema täpselt ühesugused, aga tegevused peavad olema omavahel seotud ja toetama ühist eesmärki. Partnerite täpsed rollid ja tegevusplaan tuleb kokku leppida enne projekti käivitumist.

Kellele ja miks on mõeldud rahvusvahelised projektikohtumised?

Rahvusvahelised projektikohtumised on ette nähtud partnerorganisatsioonide tuumikgruppidele ehk põhimeeskonna liikmetele. Nende kohtumiste peamine eesmärk on projekti ühiselt planeerida ja selle kulgemist analüüsida. Rahvusvaheliste projektikohtumiste pikkust ei ole kindlaks määratud, see oleneb partnerite omavahelistest kokkulepetest ning planeeritud tegevustest. Samuti ei ole kindlaks määratud nendel kohtumistel osalevate noorte arvu, sest see sõltub meeskondade suurusest.

Mille jaoks võib kasutada rahvusvaheliste projektikohtumiste toetust?

Rahvusvahelisteks kohtumisteks on igale inimesele ette nähtud kindel toetussumma, lähtuvalt läbitavast kilometraažist. See toetussumma on mõeldud nii transpordikulude, majutus- , toitlustus- kui ka teiste vajalike korralduskulude katmiseks.