Head näited

Euroopa Noored programmiperioodil 2007-2013 on ellu viidud väga huvitavaid noortealgatusi, millest enamik on toimunud kohalikul tasandil. Alates 2014. aastast saab noortealgatusi teha ainult rahvusvahelises koostöös, aga oma olemuselt on algatus endiselt samaks jäänud – noored tahavad ise midagi enda ja teiste heaks ära teha ning viivad ise oma idee ellu. Seetõttu sobib siinkohal tuua inspireerivaid näiteid seni tehtud projektidest, mis erinevates Eesti otstes aset on leidnud:

BlogisseKaua võib?! Siit me tuleme!
Teostaja: Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 11. klassi õpilased
Noortealgatuse raames käisid noored töövarjudeks oma koduvalla ja naabervaldade vallavalitsustes, riigikogus ja ka EL instantsides. Kahepäevase visiidi käigus Tallinnasse külastati muuhulgas kolme riigi (Soome, Leedu ja Rootsi) saatkondi ning valitsevate erakondade peakortereid. Eesmärgiks oli teada saada, kuidas tehakse poliitikat ja miks peaks noor inimene valima minema.

tantsu opituba2Kogukonnateater kurtidega
Teostaja
: MTÜ Kultuur aitab hingata
Noortealgatus tõi kokku teatrihuvilised kurdid ja kuuljad. Osalejad arutlesid kuulmispuudega noorte jaoks oluliste teemade üle kasutades loomingulisi mänge ja teatriõppe harjutusi. Teatrilaagri lõpuks loodi kogukondlik lavastus „Hääletu maailma hääled“, millega kurtide reaalsus ka laiema avalikkuse ette ühiseks arutlemiseks toodi. Arutelust kõlama jäänud mõtetest pandi kokku infomaterjalid „Soovitused ja ideed kurdile tööotsijale“ ning „Mida võiks teada kurtide kohta?“.

Trash Art
Teostaja: MTÜ Noortekeskus Vihasoo
Noortealgatuse eesmärgiks oli näidata, kuidas saab vanadele asjadele “uue elu” anda ja neid taaskasutada. Projekti kaasati erinevas vanuses noori, kes õppisid lihtsate vahenditega huvitavaid ja kasulikke asju tegema.

Kodukoha loodus ja lugu
Teostaja:
Vasalemma Vinged Villemid
Algatuse raames võeti ette jalgrattaretked mööda kohalikke ajaloolisi ja looduskauneid teid, eesmärgiga luua ühtsustunnet nii noorte kui vanade kogukonnaliikmete vahel ning õppida seeläbi väärtustama oma kodukohta.

Loe veel projektinäiteid meie blogist või Euroopa Noored programmi aastaraamatutest (2004-2013).