Tulemuste levitamine

Tulemuste levitamine ja rakendamine ehk DEOR (dissemination and exploitation of results) tähendab projekti tulemuste kohta info jagamist peamistele sihtgruppidele.  Tulemuste rakendamine tähendab aga kindlustamist, et projektitulemusi teiste poolt ka kasutatakse ning võimalikult efektiivsel viisil (viisil, mida te planeerisite ja välja mõtlesite).

Tulemuste levitamise põhimõtted ja tegevused on väga sarnased projekti nähtavuse tegevustega. Põhiline erinevus seisneb aga selles, et fookus on selgelt projekti tulemustel ehk sellele mida te projekti tulemusel õppisite, teada saite, produtseerisite jne.

Vaata ka rahvusvahelisel DEOR seminaril filmitud videoklippi, kus koolitaja Dorus Geerts projekti tulemuste levitamist ja kasutamist selgitab:

Järgmised sammud aitavad sul projekti ja programmi nähatuvse paremini läbi mõelda:

Sisu Moodul

Selleks, et oma projekti tulemusi levitada ja rakendada, vajate kõigepealt tulemusi, mis on kas dokumenteeritud või toodet, mille abil tulemusi levitate või mis teie projekti tulemus on.

Tulemuseks võib olla näiteks:

  • projekti tulemuste ja õpikogemuse kokkuvõte (nt artikli, intervjuu, video näol)
  • soovitused/juhised teistele, kui neil on huvi, midagi sarnasel teemal ette võtta (koolitus, postitus meie blogi nõuannete rubriigis, infomaterjal) 
  • materjal või toode (video, mäng, etendus, uuring, infomaterjal, näitus), mis teie projekti tulemused mingil moel kokku võtab
  • hoopis midagi loovamat (peaasi, fookus on teie projekti tulemustel)

Erinevate materjalide loomisel vaadake ka ringi, et teada saada, mis on veel puudu. Unikaalse ja vajaliku materjali loomine tagab sellele kindlasti laiema kasutuse. Vaadake ringi internetis, ka mitteformaalse õppimise portaali õpimeetodite kogus, Euroopa Noored kodulehel ning SALTO Ressursikeskuste lehel. Leides enda mõttega sarnase materjali, võite seda ka edasi arendada ja oma projekti jaoks kohandada. Nii arendate kellegi teise poolt juba välja mõeldud tulemust, viies selle uuele tasemele.

Mõjutage õigeid inimesi õigel viisil!

Koostage nimekiri sihtgruppidest, kelleni tahate oma sõnumiga jõuda, keda tahate mõjutada. Selleks, et neid mõjutada, tuleb teil läbi mõelda, milline sõnum neid kõnetab, mis neile korda läheb? Mõelge ka läbi, milliseid kanaleid kasutades nendeni jõuate, milliseid meetodeid selleks kasutama peate? Milline on parim ajastus oma sõnumi edastamiseks?

Tähtis on meeles pidada, et erinevate sihtgruppideni jõudmiseks tuleb projekti tulemused esitada erineval viisil, valida erinevad kanalid ning meetodid – just need, mis vastavale sihtgrupile kõige paremini sobivad. Nt ei ole kindlasti tulemuslik projektist samade meetoditega rääkida nii poliitikutele kui noortele. Poliitikutele on oluline jätta mulje, et olete tõsiseltvõetavad, oma ettepanekud läbi mõelnud ja esindate suuremat arvu noori. Noortele projekti tulemuste tutvustamiseks sobib aga hoopis mõni mäng või muu tegevus, kust noored ise osaleda saavad. Erinevaid meetodeid projekti tulemuste levitamiseks ja rakendamiseks leiate siinsamas alajaotuses asuvast meetodite kogust.

Sihtgrupi valimisel ärge unustage vaadata laiemat pilti – lisaks oma kooli või valla noortele, suunake see ka teistele samas valdkonnas või sama sihtgrupiga töötavatele organisatsioonidele, noorsootöötajatele, teistele, kes teie sõnumit saavad edasi kanda. Seeläbi suureneb projekti mõju veelgi!

Selleks, et projekti tulemused oleksid sihtgrupile kõige kasulikumad, tuleb teada nende vajadusi ning tulemused neile sobivaks kohandada. Selgitage sihtgrupile, mida nad võidavad sellest, kui nad teie tulemusi kasutavad. 

Oluline on ka silmas pidada, et tulemusi oleks lihtne kasutada ja need oleksid sihtgrupi jaoks arusaadavad. Välja töötatud toodet/tulemust testige ka sihtgrupi esindajatega enne, kui neid levitama asute – nii saate kindlad olla, et need sihtgrupile sobivad.
Mõelge ka läbi, kuidas oleks võimalik tulemusi erinevates kontekstides kasutada – kui toode on mõeldud tavalistele koolinoortele, mõelge ka, mida teha, et see oleks sobiv puuetega noortele, kuidas seda tutvustada noorsootöötajatele, poliitikutele jne. See võimaldab sihtgruppe laiendada ning tagab tulemuste kasutamise erinevate sihtgruppide poolt.

Vaara ka samme projekti nähtavuse suurendamiseks.

Põhjalikumad soovitused leiate SALTO kaasatuse ressursikeskuse poolt välja antud käsiraamatust „Making waves” (ingl. k).

Tekst põhineb SALTO kaasatuse ressursikeskuse poolt välja antud käsiraamatul „Making waves”.