Nähtavus

Projekti nähtavuse suurendamine tähendab oma projekti eesmärkidele, tegevustele ja tulemustele tähelepanu tõmbamist. Nähtavus tõstab inimeste teadlikkust projektist, teie organisatsioonist ja ka projekti toetajatest ning aitab seeläbi levitada projekti ja Erasmus+ programmi sõnumeid, leida projektile juurde nii osalejaid kui ka rahastajaid ning suurendada organisatsiooni  ja projektitegijate usaldusväärsust.

Nähtavuse võib tinglikult kaheks jagada, kuigi tegevused, millega neid saavutatakse tihtipeale ühtivad:

  • Projekti nähtavus
  • Erasmus+ programmi nähtavus

Järgmised sammud aitavad sul projekti ja programmi nähtavuse paremini läbi mõelda:

Sisu Moodul

Projekti nähtavuse planeerimisel alusta sisust ja alles siis mõtle, kuidas seda sisu sobivasse vormi valada. Mõelge läbi:

 • Mis on teie projekti peamine sõnum?
 • Kes on need inimesed, kelleni teie sõnum peaks jõudma ehk projekti sihtgrupid?
 • Kuidas te nende inimesteni jõuate? Kas nad elavad teie kodukohas või kuskil mujal? Kas nad on konkreetse valdkonna esindajad või näiteks kõik Eesti tudengid?
 • Mis teie projekti juures võiks laiemale avalikkusele huvi pakkuda?

Mõtle läbi, milline on teie projekti identiteet ehk nägu:

 • Pange projektile lihtne, meeldejääv ja projekti sisuga seotud nimi. See peaks köitma sihtgrupi tähelepanu ning juba iseenesest selgitama, mis projektiga on tegemist. Kui soovite projekti sisu täpsustada, lisage ka hüüdlause, mis projekti sisu paremini lahti selgitab.
 • Lisage oma organisatsiooni või projektigrupi nimi projektile nii, et see moodustaks terviku. Kasutage neid süstemaatiliselt koos.
 • Kui teie organisatsioonil on logo, kasutage seda projektile visuaalse identiteedi loomisel. Kui soovite, võite luua projektile ka oma logo või nt seostada seda mõne väikese meenega. Oluline on, et kasutate neid samuti süstemaatiliselt igal pool koos.

Teie käsutuses olevad teadmised ja oskused, samuti ka eelistused, seavad piirid, milleks olete võimelised ja milleks mitte.

 • Vaadake, millised oskused teil olemas on – kellel on IT-oskused, saab tegeleda kodulehe või blogi ülespanemisega, kes oskab hästi pildistada, sellest saab projekti fotograaf, kes aga kirjutada, see saab olla materjalide toimetaja ja vajalike tekstide looja.
 • Projekti planeerides mõelge võimalikult eripalgelistele tegevustele. Andke sellest teada ka projektis osalejatele ja uurige kohe alguses välja, milliseid tegevusi neile teha meeldiks. Projekti käigus töötage koos, et nad ise tuleksid välja plaaniga, kuidas kõige paremini oma kogemusi jagada. Katsetage uusi põnevaid ja uuenduslikke tegevusi – nii saavutate kiiremalt tähelepanu ning jõuate rohkemate inimesteni.
 • Uurige ka välja, millistele võrgustikele on projektis osalejatel ligipääs (sõbrad, koolid, spordiklubid, huviringid jne). Neidki võrgustikke saate kasutada info levitamiseks oma projekti kohta. Küsige osalejatelt, kuidas nad saavad aidata projekti tulemuste levitamisel ja rakendamisel. Grupina saavutate rohkem ning jõuate rohkemate inimesteni kui üksinda. Nõnda on lihtsam saavutada ka meedia ning laiema avalikkuse tähelepanu. Kaasake partnerorganisatsioone kohe alguses. Leppige kokku, milline on iga partneri roll projekti nähtuvse suurendamisel. 
 • Proovige teha koostööd ka teiste projektitegijatega. 
 • Mõelge kindlasti läbi ning pange projekti eelarvesse kirja ka kulud, mis on seotud projekti nähtavaks tegemiseks. Väga võimalik, et selleks ei vajagi te täiendavat raha, aga kui vajate, siis tuleb see läbi mõelda juba projektitaotluse kirjutamise käigus ning eelarvesse lisada.

Projektiga seotud kommunikatsioonis tuleb ära mainida ka toetajad. Nii saavad ka teised noored teada, milliseid häid ettevõtmisi programmi toel ellu viiakse ning oskavad edaspidi programmist oma ideede elluviimiseks toetust küsida.  Programmi Erasmus+ rahastuslepingust tulenevad nõuded, kuidas programmi toetust projektis kajastada tuleb:  

 • Kõikidel puhkudel tuleb kasutada Archimedese logo (logo värv ning tüüp on taotleja enda valida; logo proportsioone muuta ei tohi!) ja Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud programmi Erasmus+ logo. Vastavad failid leiate siit. Palun lisada logo juurde võimalusel ka viide Noorteagentuuri kodulehele (euroopa.noored.ee) kas eraldi URLina või teha logo kliklitavaks. 
 • Projekti raames toodetud trükistel, filmides või muudel materjalidel (kus võimalik) tuleb viidata toetajale järgmiselt: „Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.” (Inglise keeles: „‘This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”) Lauset tuleb kasutada fondiga Tahoma.
 • Projektide meediakajastustes tuleb kindlasti viidata programmi Erasmus+ toetusele.  Programmile tasub viidata pigem teksti/jutu sees, kui eraldi lausena teksti lõpus. See suurendab tõenäosust, et viide programmile kajastusse alles jääb. 

Iga Erasmus+ programmist toetust saanud projekt on ka Erasmus+ programmi visiitkaart. Visiitkaarti ei tasu aga niisama taskus hoida, vaid julgelt huvilistele jagada koos üleskutsega ka ise oma häid ideid Erasmus+ programmi toel ellu viia.   Mida teha programmi nähtavuse suurendamiseks?

 • Alusta oma teavitustööd projekti partneritest ja projektis osalejatest – nemad on esmane sihtgrupp, kes peaks teada saama, et projekt on ellu viidud programmi Erasmus+ toel ning milliseid võimalusi programm veel noortele tegutsemiseks pakub.
 • Kui projekti on planeeritud väljapoole suunatud töötube, seminare või koolitusi, tutvustage ka seal Erasmus+ programmi ja võimalust programmi toel enda ideid ellu viia
 • Tee projekti ja programmi nähtavuse suurendamiseks koostööd Noorteagentuuriga: jaga oma sündmusi, fotosid ja lugusid blogis, lae oma projektivideo üles videoveeb Telepurki, lisa projekti pressikajastus meie meedia rubriiki, postita oma projekti kohta Noorteagentuuri Facebooki lehel. Agentuur pakub samuti toetavaid vahendeid programmi tutvustamiseks – programmi ppt presentatsioonid, kleepsud, voldikud jne.  Kirjutame meile noored@noored.ee
 • Jaga oma kogemust ka teistega. Tutvusta programmi ja oma projektikogemust ka teistele (klassikaaslased, kolleegid jt), kellele see huvi võiks pakkuda ning julgusta neid võimalust kasutama. Sinu hea kogemuse kuulmine võib nii mõnegi tegudele tõugata! Kui sul on huvi vabatahtlikuna programmi tutvustada ja oma kogemust erinevatel üritustel jagada, kirjutada oma soovist regina.rahn@archimedes.ee.
 • Järgi lepingulisi teavitusnõudeid.

Tüüpilised vead projekti nähtavaks tegemisel:

 • Puudub terviklik lähenemine ja plaan, millal ja miks midagi tehakse. Ei lähtuta osalejate oskustest, huvidest ega projekti eripärast
 • Luuakse järjekordne blogi, koduleht, facebooki leht, mis sünnib ja sureb koos projektiga. Soovitame rohkem kasutada juba olemasolevat.
 • Mõeldakse vormile, aga mitte sõnumile ja eesmärgile. Nt video või pressiteade, mis on tore ainult osalejatele endile, aga teistele ei ütle midagi (“5 riigi noored said kokku ja veetsid lõbusalt aega”).

Loe ka käsiraamatut “Making Waves” või vaata videot sellest, kuidas oma projekti nähtavust suurendada.

Video on inglise keeles. Telepurgist saad vaadata ka pikemaid videolõike samal teemal: Laineid lüües I-IX