Noortepassi tegemine

Noortepass on nii tunnistus projektis/koolitusel osalemisest ja õpitust kui ka protsess, mis toetab projektis osalenute (noorte ja noorsootöötajate) teadlikku õppimist ning õppimise mõtestamist, analüüsimist ja kirjeldamist. Kandke hoolt selle eest, et õpitulemused saaksid jäädvustatud nii osalejate enda kui ka väljaspool seisvate osapoolte jaoks (nt kool/ülikool, tulevane või praegune tööandja jt).

Noortepassi saamine ja sellele eelneva analüüsi läbi tegemine on projektis osalejatele vabatahtlik. Projekti korraldajal lasub aga lepingujärgne kohustus osalejaid sellest võimalusest teavitada. Projekti läbiviijad peavad olema Noortepassi olemusega hästi kursis, selleks et noori/noorsootöötajaid tunnistuse saamise võimalusest informeerida ja neid sellega kaasnevas analüüsiprotsessis toetada. Selleks on abiks nii noortepassi juhend (inglise keeles The Youthpass Guide) kui ka käsiraamat “Noortepassi avastades” (eesti ja inglise keeles).

noortepassi avastades

Noortepassi väljastamine käib selleks loodud kodulehel Erasmus+: Euroopa Noored programmi raames projektile eraldatud numbri alusel. Kodulehele osaleja kohta sisestatud info kantakse tunnistusele, mis luuakse pdf-vormis ja mille saate sobival hetkel välja printida.

PS! Noortepassi tunnistused on hetkel (2018 seisuga) kättesaadavad võtmetegevuse KA1 noortevahetuste, Euroopa vabatahtliku teenistuse ja noorsootöötajate õpirände projektides osalejatele ning võtmetegevuses KA3 ehk noorte osalusprojektide tegijatele.

Riikliku e nt Eesti büroo poolt rahastatud võtmetegevuse KA2 õpirändega seotud projektidele (st neile tegevustele KA2 projektide raames, mis vastavad KA1 formaatidele) loodab SALTO ressursikeskus Noortepassi tunnistused kättesaadavaks teha 2016. aasta jooksul.

NB! Kuigi Noortepassi tunnistust saab oma projektis osalejatele luua ka pärast projektitegevuste lõppu, soovitame Noortepassi protsessiga kindlasti tegeleda projekti käigus: reflekteerida kogetu üle, toetada (enese)analüüsi ning pöörata tähelepanu õpitulemustele ja need ka kirja panna. Kõige praktilisem on osalejate andmed (k.a õpitulemused) juba projekti käigus Exceli tabelisse vormistada, siis saab need hiljem Noortepassi kodulehele lihtsalt üles laadida.

LevelUp!_tulemus_EE_NoortepassNoortepass > kuidas teha? Know_I_know

  1. Noortepassist on kõige rohkem kasu siis, kui sellele mõelda kogu projekti vältel – seega seadke ja sõnastage kohe projekti/tegevuse alguses õpieesmärgid. Eesmärgid peavad vastama grupi spetsiifikale, ja olema realistlikud. Las osalejad sõnastavad ka ise, mida nad tahavad projekti käigus õppida. Lähtudes projekti teemast ja eesmärkidest mõelge nii korraldusmeeskonnas kui ka koos osalejatega läbi ja kirjeldage neid pädevusi (teadmisi, oskusi ja väärtushoiakuid), mida saab omandada/arenda teie projekti käigus.
  2. Planeerige õppimise reflekteerimiseks sobilikud tegevused oma projekti tegevukavasse ning leidke selleks piisav aeg, koht ning sobilikud meetodid. Analüüsige oma projekti ning iseend selles protsessis nii projekti vältel kui ka selle lõpus.
  3. Noortepassi tunnistuse väljastamine toimub selleks loodud kodulehel youthpass.eu, kus kõigepealt tulebki projekti esindajal end registreerida (selleks peate vaatama, mis on teie projekti number: nt 2015-1-EE01-KA105-0XXXXX).
  4. Alguses saab ühe projekti kohta info sisestamise õiguse üks inimene, kellel on aga protsessi kiirendamiseks võimalik lisasa toimetajaid, kellel on samuti õigus projektis osalejate infot sisestada. Projekti ja osalejate üldandmeid on võimalik veebilehele sisestada juba enne projekti tegevuse algust – nii saab tegevuse lõpus keskenduda eelkõige sellele infole, mis puudutab osalejate õpikogemusi.
  5. Olles youthpass.eu lehel sisse logitud, saab lisada andmeid teie projekti ja osalejate kohta (sh projekti pealkiri, osalevad riigid ja partnerid, eesmärgid ja tegevused, põhilised tulemused). Osalejate andmed tasub esialgu Exceli tabelisse kirjutada (minimaalselt eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress) ja siis need otse veebielehele importida. Vaata ka Excel tabeli näidist (failis on mitu töölehte!): Youthpass certificate creation__EXAMPLE_Excel_upload data_2015
  6. Jälgige, et Noortepassi tunnistus ei kajastaks ainult projektis osalemist, vaid ka õpitulemusi (osaleja individuaalseid saavatusi ja väljakutseid). Lisaks kinnitusele projektis osalemise kohta (Noortepassi tunnistuse I osa) saab ja on kindlasti ülioluline täita II osa, mis kirjeldab, mida iga projektiliige projektis õppis (eneseanalüüsi-enesehindamise osa). Õpitut saab kirjeldada läbi kaheksa võtmepädevuse, mis ei tähenda, et ilmtingimata peaks iga võtmepädevuse kohta midagi kirjutama. Noortepassi protsessi tähtsaim tulemus ei ole mitte tunnistus, vaid õppija suurem teadlikkus õpitust, iseendast kui õppijast (kuidas ja mida ma õpin?) ning enda pädevustest.

Inspiratsiooniks ja abiks:
Noortepassi juhendist ja käsiraamatust leiate mõned “avasõnad” lausete jaoks, mis kirjeldavad teie õpitulemusi: Nüüd tunnen end mugavamalt … Ma sain teada … Ma õppisin … Ma tunnen end kindlalt … Ma tegin edusamme … Ma olen võimeline … Nüüd ma tean, kuidas … Ma arendasin … Nüüd on mul selge arusaam … Ma tahan uurida põhjalikumalt … (Vt „Õpitulemuste kirjeldamine Noortepassi sertifikaadi jaoks“ lk 39)

7. Kinnituslehed ehk esimene ja teine lehekülg projekti kirjelduse ja osaleja andmetega on mõeldud allkirjastamiseks projekti koordinaatori poolt; eneseanalüüsi osale kirjutab osaleja ise alla.

8. Noortepassi printimiseks soovitame kasutada värviprinterit. Noortepassi tunnistuse failid salvestatakse vaikimisi PDF-formaadis.

Hetkel on Noortepassi üldosad inglise keeles, kuid peatselt on võimalik seda väljastada ka eesti keeles. Inglisekeelset Noortepassi võib vajaduse/soovi korral täita ka eesti keeles.

LevelUp_HIGHEST_VALUE_of_YP__visual IMG_1835

Autor: Siiri Taimla  http://siiritaimla.com/joonmeedia.ee/

L2L Noortepassi protsess_pilt

Autor: Deniss Jershov                                    Noortepassi protsessi joonise allikas: Noortepassi avastades