Õppimine ja Noortepass

Kõikide Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa solidaarsuskorpuse projektide peamine alustala on õppimine. Õppimine toimub noorteprojektides veidi teistmoodi kui koolis, kuid peab sellest hoolimata olema planeeritud, mõtestatud ja ka teadvustatud. Sel moel mitteformaalses õpikeskkonnas õpid sa lihtsalt teistsuguseid oskusi ja teadmisi. Mitteformaalse õppimise kohta saad pikemalt lugeda ja end kasulike meetoditega varustada mitteformaalse õppimise veebis.

Rahvusvahelistes projektides saad näiteks teadmisi erinevatest kultuuridest, võõrkeelt praktiseerida, oskusi, kuidas teistest kultuuridest pärit inimestega suhelda, meeskonnatöö oskusi ja praktilisi oskusi: kuidas suhelda ametiasutustega, kuidas seada tähtaegu ja neist kinni pidada ning vastutada, et asjad saaksid korrektselt ja õigeaegselt tehtud.

Et projektis toimuv õppimine oleks võimalikult tulemuslik, peab see olema hästi planeeritud. Kvaliteetsete õpitulemuste tagamiseks peab läbi mõtlema kõik õppimise faasid alates õpieesmärkide seadmisest, õpitegevuste kavandamisest kuni õppimise analüüsimise ja selle mõju hindamiseni. Õppimist aitab planeerida, mõtestada, analüüsida ning teistelegi näidata Noortepass.

Nii võiksid projektis osalejad (juhendajate abiga) projekti jooksul läbivalt:

  • määratleda oma õpieesmärke – eesmärgid peavad oleme konkreetse inimese soovidele ja vajadustele vastavad, realistlikud, võimalikult konkreetselt sõnastatud ja hinnatavad. Õpieesmärkide seadmine peab toimuma projekti algfaasis
  • jälgida, kuidas eesmärkide suunas liikumine edeneb ja vajadusel õpieesmärke kohandada ning panna seejuures tähele ka neid õpitulemusi, mis esialgsetes eesmärkides otseselt ei kajastu
  • analüüsida toimunud õppimist ja sõnastada selle tulemusi nii individuaalselt kui ka koostöös koolitaja, noorsootöötaja, teiste grupiliikmetega
  • kanda hoolt selle eest, et õpitulemused saaksid jäädvustatud nii osalejate endi kui väljaspool seisvate inimeste jaoks (nt õpetaja, tulevane tööandja jt) Noortepassi abil.

Noortepass on Erasmus+: Euroopa Noored programmi ja Euroopa solidaarsuskorpuse viis kirjeldada ja näidata projektides õpitut nii osalejatele endile kui ka teistele inimestele.

Loe pikemalt õppimisest ja selle toetamisest projektides.