Head näited

know your educationKnow Your Education
Teostaja: noortegrupp Unique
Projektis võrdlesid Eesti, Tšehhi, Portugali, Bulgaaria, Läti ja Türgi noored erinevate riikide haridussüsteeme ning said lähemalt tuttavaks Eesti omaga. Lisaks mõtlesid osalejad välja lahendusi õppekvaliteedi parandamiseks ning tegid omapoolseid ettepanekuid Eesti haridusreformi tarbeks.

The Story of my Life
Teostaja: MTÜ HeadEest
2012. aasta suvel kohtusid Eestis seitsme Euroopa riigi noored ja aktiivsed Eesti seeniorid Nõmme Vanameeste Klubist ja Kohila Reumaühingust. Ühiselt arutleti selle üle, miks erinevad põlvkonnad teineteisest nii kaugeks jäänud ja kuivõrd erineb noorte ja eakate omavaheline suhtlemine erinevates Euroopa riikides. Ülejäänud aeg planeeriti lauldes ja tantsides ühist avalikku üritust Nõmme turul. Noortevahetusest jäi kõigile kõlama üldine soovitus: sõprusesse ja tervisesse peab investeerima noores eas, siis on kõrges vanuses elu helgem.

Picture3Superparents in Action
Teostaja:
MTÜ Arengu Sammud
Noortevahetusega toetati Moldova, Valgevene, Venemaa, Läti, Leedu ja Eesti noori lapsevanemaid, kes soovivad olla (väike)lapse kõrvalt ühiskondlikult aktiivsed. Arutleti erinevate riikide noorte lapsevanemate toetussüsteemide ning lapsevanemate rolli üle ühiskonnas.

Per aspera ad integration
Teostaja: 
Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Noortevahetuses arutasid Eesti, Hollandi ja Portugali psühholoogiatudengid, kuidas saavad psühholoogid toetada erinevatest kultuuridest pärit inimeste paremat integratsiooni ühiskonda ning mida tuleb neil erinevate kultuuritaustadega inimestega töötades silmas pidada.

Loe veel projektinäiteid meie blogist või Euroopa Noored programmi aastaraamatutest (2004-2013).