Taotlusvormi täitmine

Taotluse palume saata taotlustähtajaks (01.04.2019 või 01.11.2019) taotleja organisatsiooni/grupi esindajate (vastutav isik ja kontaktisik) poolt eesti, inglise või vene keeles digitaalselt allkirjastatuna: http://archimedes.ee/tegevused/dokumendi-saatmine/

2019 taotlusvorm eesti keeles

2019 taotlusvorm vene keeles

2019 taotlusvorm inglise keeles

Lisa 1: Taotleja juhis teemafookuse „Julgen mõelda, teha, mõista, seista“ selgitamiseks 

Lisa 2: Taotluse hindamise kriteeriumid

Toetused eraldatakse sõltuvalt vahendite olemasolust. SA Noorteagentuur jätab endale õiguse teha muudatusi seoses taotlustähtaegade ja toetuse väljajagamisega.