Partnerotsingud

Noortekohtumise korraldamiseks on vaja vähemalt ühte partnerit mõnest Eesti piirkonnast. Hea partnerlus on kvaliteetse projekti eelduseks ja üheks peamiseks õnnestumise (või ka ebaõnnestumise) võtmeks. Kui teil ei ole kindlat partnerit olemas, siis otsige partnereid erinevaid kanaleid kasutades.

  1. Alusta isiklikest kontaktidest (sõbrad, eakaaslased, kolleegid, sõpruskoolid jne)
  2. Osale noortekohtumiste koolitusel, mille üks osa on pühendatud just partnerlussuhete loomisele
  3. Kirjuta partnerotsingu teade (eesti, vene või inglise keeles) ning saada see (.doc või .docx formaadis) noortekohtumised@archimedes.ee. Partnerotsingu koostamisel tutvustage kindlasti oma gruppi (osalevate noorte vanus, elukoht, keeleoskus) ja projektiideed (millised teemal tahate noortekohtumist korraldada?). Samuti kirjeldage, millised on teie ootused partnerile. Ärge unustage lisada oma kontakte, et huvilised saaksid teiega ühendust võtta. Mida täpsem on teie kirjeldus, seda lihtsam on ühist koostööd alustada. Palun pealkirjastage fail vastavalt näitele (näide “Võru noored otsivad parterit, et korraldada noortekohtumist  tervislike eluviiside teemal”). Kõik meile saadetud partnerotsingud riputame siia üles.

 

Projekti teema lühitutvustus Organisatsioon Otsivad partnerit.. Kontakt Suhtlus-keel