Lõpparuanded

Lõpparuande palume saata hiljemalt 30 päeva pärast projekti lõppemist taotleja organisatsiooni või grupi esindajate (vastutav isik ja kontaktisik) poolt eesti, inglise või vene keeles digitaalselt allkirjastatuna: http://archimedes.ee/tegevused/dokumendi-saatmine/ 

Juhime Teie tähelepanu sellele, et lõpparuande lisa peab täidetult sisaldama projektis osalenud isikute andmeid ja allkirju (originaalis). Nimekirja vormi leiate projekti lõpparuande vormist ja nimekirjad tuleb esitada iga kohtumise kohta eraldi (näiteks kui toimub kolm kohtumist, siis tuleb esitada ka kolm nimekirja). Originaalallkirjadega varustatud osalejate ja noortejuhtide nimekirjad lisatakse lõpparuandele skaneeritud kujul ja MS Word formaadis.

2018. aastal toetust saanud projektide lõpparuande vormid:

2018 lõpparuande vorm eesti keeles

2018 lõpparuande vorm vene keeles

2018 lõpparuande vorm inglise keeles

2019. aastal toetust saanud projektide lõpparuande vormid:

2019 lõpparuande vorm eesti keeles

2019 lõpparuande vorm vene keeles

2019 lõpparuande vorm inglise keeles