Noortekohtumised

2015. aastal käivitunud programmi “Noortekohtumised” eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-19-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.

Noortekohtumine on Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise ning mille põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine (3-6 päeva) ja noorte poolt valitud teemaprogrammi elluviimine.

Noortekohtumised loovad noortele võimaluse:

  • erinevate mõtteviiside, kultuuride ja väärtustega tutvumiseks
  • huvipakkuva teema paremaks tundmaõppimiseks
  • võtmepädevuste arenguks (näiteks ühiskondlik aktiivsus, oskus mõista eri taustaga inimesi, keeleline areng, meeskonnatöö oskused jne)
  • uute tutvuste loomiseks ja mõttekaaslaste leidmiseks

Noortekohtumiste laiem eesmärk on kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sallivuse kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna. Kuna noortekohtumisel tegutsevad erineva kultuuritaustaga ja eri keelt kõnelevad noored üheskoos, pakub see head võimalust tutvuda lähemalt üksteise kultuuridega (nii ajaloo kui ka tänapäevaga) ning teineteist paremini tundma ja mõistma õppida.

Programmi eestvedajaks on SA Archimedese noorteagentuur, kes toetab koostööprojektide teket ja arengut teavitus-, nõustamis- ja koolitustegevuste kaudu, jagab projektitoetusi  ning tegeleb projektide järelvalve ja analüüsiga.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse 205 000 euroga Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus – ja Teadusministeeriumi ning  Eesti Noorsootöö Keskuse toel. Programmi raames on võimalik aasta jooksul toetada ligikaudu kolmkümmend viis projekti, kus osaleb umbes 1700 noort.

Kõik küsimused programmi “Noortekohtumised” kohta on väga oodatud! Saatke oma küsimused meiliaadressile noortekohtumised@archimedes.ee  või võtke ühendust telefonil +372 56 937 745.

Loe osalejate kogemusi ka Noortekohtumiste blogist!