Head näited

voim ja uhiskondNoorte võim ja ühiskond
Teostaja: Rõuge vallavalitsus
2.-5.jaanuaril 2014 kogunesid Rõugesse Võrumaa erinevate paikade noored, et koos otsustajatega otsida vastust küsimusele: milline roll on tänasel noorel Võrumaa ja kogu ühiskonna ühises tulevikus? Kokku tulid noored ja erinevate tasandite otsustajad, et ühistes aruteludes jõuda parema teineteisemõistmiseni ja et ühised arusaamad ja eesmärgid sünniksid üheskoos. See oli tõhus projekt, sest suudeti kaasata Võrumaa eri piirkondade vallajuhte ning panna nad noorte osaluse vajalikkuse peale mõtlema.

parlament8

Eesti-Läti noorte teadusparlament
Teostaja: Teaduskeskus AHHAA
Eesti esimesel rahvusvahelisel noorte teadusparlamendi istungil panid osalejad kokku päris oma seaduse, mis aitaks noortel Internetti turvalisemalt kasutada. Koos arutasid noored parlamendisaadikud, kas tänapäeva noori võib nimetada copy-paste põlvkonnaks, kuivõrd saab erinevaid infoallikaid usaldada ning kas autoriõiguse ja sõnavabaduse mõisted on kübermaailma otseselt ülekantavad. Teadusparlamendi ideeks oli tutvustada noortele esindusdemokraatia toimimise põhimõtteid ning nende töö püüti muuta võimalikult sarnaseks Riigikogus reaalselt toimuvale.

413059_387252524643638_1956843602_oNoorte Diplomaatiakool
Teostaja: MTÜ Avatud Vabariik
Noorte Diplomaatiakool on rahvusvahelistele suhetele pühendatud projekt, mis kaasas noori dialoogidesse välispoliitilistel teemadel, andes neile võimaluse kohtuda ja diskuteerida oma ala professionaalidega. Teemadeks olid näiteks ELi ja Venemaa suhted, Kaukaasia “kolmnurk” jt. Süvendamaks seminaridel omandatud teadmisi külastasid noored mitmete välisriikide esindusi – Ameerika Ühendriikide, Saksamaa, Gruusia ja Soome saatkondi.

Youth for democracy and democracy for youth
Teostaja
: Põlvamaa noortekogu
Projekti kaudu aidati edendada noorte osalust ning noortel mõista demokraatia toimimise mehhanisme nii Eestis kui ka Saksamaal. Lisaks loodi mäng “Kes tahab saada presidendiks?”, mis aitab suurendada noorte teadmisi nii osalusest, ühiskonnast, noorteinfost, terviseedendusest kui ka paljust muust.

Picture1Maakondlikud osaluskohvikud
Teostaja
: Eesti Noorteühenduste Liit
Kohaliku noorteseminarina ellu viidud osaluskohvikute projektis arutlesid noored ja otsustajad noorte osaluse üle kohalikul tasandil, noorte tervise, vabatahtlikkuse, valimisea langetamise, noorte ja meedia, transpordi ning muudel teemadel. Kõigis Eesti maakondades ühel ajal toimunud arutelude käigus töötati välja mitmeid ettepanekuid, mille elluviimisega tegelevad nii maakondlikud noortekogud kui ka Eesti Noorteühenduste Liit. 2011. aastal alguse saanud osaluskohvikutest on välja kujunenud iga-aastane üritus.

Loe veel projektinäiteid meie blogist või Euroopa Noored programmi aastaraamatutest (2004-2013).