Tingimused

Noorsootöötajate õpirände projektide prioriteedid aastal 2019 on:

  • vähemate võimalustega noorte kaasamine;
  • kultuuridevahelise dialoogi, mitmekesisuse ja inimõiguste edendamine ühiskonnas;
  • noorte kriitilise mõtlemise oskuse ja meedia kirjaoskuse arendamine;
  • noorsootöötajate pädevuste arendamine ja meetodite jagamine, mis aitavad edasi anda meie ühiskonna põhiväärtusi ja ära hoida noorte radikaliseerumist.

Võttes arvesse kriitilist olukorda Euroopas saavad noorsootöö, mitteformaalne õppimine ja vabatahtlik tegevus oluliselt panustada pagulaste, varjupaigataotleja ja immigrantide abistamisse või tõsta teadlikkust kohalikes kogukondades. Sellest tulenevalt on pagulasi, varjupaigataotlejaid ja immigrante kaasavad või vastava teemafookusega tegelevad projektid samuti väga oodatud.

Kuidas käsitleda prioriteetset teemat, loe siit ja jaga oma partneritega (ENG).

Kes saab taotleda?

Taotleda saavad MTÜ-d ja SA-d, kohaliku ja riigi tasandi avalik-õiguslikud asutused (KOV, kool, noortekeskus), sotsiaalsed ettevõtted, sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsevad äriettevõtted, mitteametlikud noortegrupid* (inglise keeles informal group of young people).

*Noortegrupi puhul vastutab üks, vähemalt 18-aastane grupiliige taotluse esitamise ja toetuse eraldamise korral lepingu sõlmimise eest.  Pidage silmas, et noortegrupis peab olema vähemalt 4 noort ning iga osaleja nimi tuleb taotluses välja tuua.

Projektitegevuste kestvus 2 järjestikust päeva kuni 2 kuud
Osalejate arv maksimaalselt 50 osalejat igas projekti tegevuses (sh koolitajad jt meeskonaliikmed)
Osalejate vanus Vanusepiire ei ole
Partnerlus

2 või rohkem partnerit eri riikidest. Taotleja peab olema programmiriigist, partnerid võivad olla ka ELi naabruspiirkonna riikidest (partner country). 

NB!Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega*

Tegevuste toimumispaik Tegevused toimuvad ühe projekti partneri asukohariigis.  
Kuhu taotlus esitada? Taotlus esitatakse selle riigi büroosse, kus taotlev organisatsioon on loodud.

*NB! KOOSTÖÖ PARTNERIIKIDEGA ehk ELi naabruspiirkonna riikidega (partner countries):
Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega. KA1 ehk õpirände kogueelarvest on koostööks ELi naabruspiirkondade võimalik eraldada maksimaalselt 25%. Konkurents toetuse saamiseks projektile, mis toimub koostöös partnerriikidega, on tihe. Soovitame seda arvesse võtta partnerite valikul ja projekti planeerides hästi läbi mõelda (ka taotluses selgelt välja tuua), kas ja mil määral on vajalik ja põhjendatud, et koostöö toimub justnimelt partnerriigiga.

Tutvu ka noorsootöötajate õpirände projektide:

taotlemise-banner-sinine[1]