Vabatahtlik teenistus

Vabatahtlik teenistus kui võimalus end proovile panna uues riigis, kultuuriruumis ja töövaldkonnas tegutsedes on aastate jooksul (1996-2017) kuulunud erinevate programmide alla. Viimase nelja aasta jooksul on tuhandeid noori vabatahtlikuna välismaale siirdunud Erasmus+: Euroopa Noored programmi, täpsemini Euroopa vabatahtliku teenistuse raames. 2017. aastal käivitunud Euroopa Solidaarsuskorpuse programm jätkab senist Euroopa vabatahtliku teenistuse suunda ning loob juurde ka uusi praktika- ja töövõimalusi noortele. 2018. aasta esimesel poolel toimib Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlik teenistus varasema (Erasmus+) programmi põhiselt. See tähendab, et esimesel kahel taotlustähtajal (15.02 ja 26.04) saab vabatahtliku teenistuse taotlusi esitada sarnastel tingimustel kui varem. Muutunud on vaid mõned kriteeriumid, millega soovitame tutvuda „Tingimuste” punktis.

Vabatahtlik teenistus on noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuvas valdkonnas ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Kõik see toob kaasa palju avastusi ning eneseleidmisi. Mõju-uuringud näitavad, et vabatahtlikus tegevuses osalemine parandab võõrkeele- ja kultuuridevahelise suhtluse oskusi, arendab noortes solidaarsusest, rikastab kogukonda, aitab avastada tulevikuvõimalusi ja palju muud. Vaata lühikokkuvõtet peamistest tulemustest siit.  

Organisatsioonidele pakub vabatahtlik teenistus võimalust kas saata Eesti noori välismaale vabatahtlikuks või kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

Oma olemuselt on vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on alati vähemalt kolm osapoolt: vabatahtlik, saatev ja vastuvõttev organisatsioon. Projekti partnerite leidmisel on abiks üle-euroopaline vabatahtliku teenistuse andmebaas, kus on Euroopa piires leitavad organisatsioonid, kellel on õigus vabatahtlikke saata ja vastu võtta. 2017. aastal loodi Euroopa Solidaarsuskorpuse andmebaas, mis koondab kõiki endisi, praeguseid ja tulevasi vabatahtlikke. Alates 2018. aastast on ainult programmiriikide koostöös toimuvate projektide puhul organisatsioonidel kohustus valida vabatahtlik just Euroopa Solidaarsuskorpuse andmebaasist.

Vaata kaardilt, millised Eesti organisatsioonid võtavad vastu ja saadavad vabatahtlikke:

Kui sul tekib küsimusi, kuidas minna välisriiki vabatahtlikuks või vabatahtlikku saata/vastu võtta, siis võta ühendust Noorteagentuuri programmijuhiga ja küsi nõu.