Prioriteedid

Prioriteedid 2018

Lähtudes ühiskondlikust olukorrast ja noortevaldkonna vajadustest on Euroopa Komisjon aastaks 2018 seadnud prioriteedid noorte ja noorsootöötajate õpirände ja strateegilise koostöö projektidele. Prioriteetidele vastavust võetakse arvesse ka taotluste hindamisel

Õpirände (noortevahetused, EVT, noorsootöötajate õpiränne) ja strateegilise koostöö projektide ühised prioriteedid on:

  • vähemate võimalustega noorte kaasamine;
  • kultuuridevahelise dialoogi, mitmekesisuse ja inimõiguste edendamine ühiskonnas;
  • noorte kriitilise mõtlemise oskuse ja meedia kirjaoskuse arendamine;
  • noorsootöötajate selliste pädevuste arendamine ja meetodite jagamine, mis aitavad edasi anda meie ühiskonna põhiväärtusi ja ära hoida noorte radikaliseerumist.

Võttes arvesse kriitilist olukorda Euroopas saavad noorsootöö, mitteformaalne õppimine ja vabatahtlik tegevus oluliselt panustada pagulaste, varjupaigataotleja ja immigrantide abistamisse või tõsta teadlikkust kohalikes kogukondades. Sellest tulenevalt on pagulasi, varjupaigataotlejaid ja immigrante kaasavad või vastava teemafookusega tegelevad projektid samuti väga oodatud.

Lisaks on strateegilisel koostööl täiendavad valdkondlikud prioriteedid:

  • kvaliteetsema noorsootöö arendamine: sealhulgas noorsootöö rahvusvahelistumise toetamine, noorsootöötajate professionaalsuse arendamine jm;
  • valdkondadevahelise koostöö arendamine noori puudutavates küsimustes, mis võimaldaks noorte suuremat kaasamist ja osalust ühiskonnaelus;
  • ettevõtlushariduse ja sotsiaalse ettevõtluse edendamine noorte seas.

Tutvu strateegilise koostöö prioriteetide täieliku loeteluga siin.