Osalevad riigid

Erasmus+ programmis on võimalik teha projekte koostöös:

PROGRAMMIRIIKIDEGA

  • Euroopa Liidu liikmesriikidega: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Suurbritannia*, Slovakkia, Sloveenia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari
  • Euroopa Liidu kandidaatriikidega: Türgi, Makedoonia
  • Euroopa Majanduspiirkonna riikidega, mis ei kuulu ELi: Island, Liechtenstein ja Norra

PROGRAMMI PARTNERRIIKIDEGA (ELi naabruspiirkonna riigid)

  • Kagu-Euroopa riigid: Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Kosovo, Montenegro, Serbia
  • Ida-Euroopa ja Kaukaasia riigid: Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene, Venemaa
  • Vahemere piirkonna riigid: Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Palestiina, Liibanon, Liibüa, Maroko, Süüria, Tuneesia

NB! KOOSTÖÖ PARTNERIIKIDEGA
Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega. KA1 ehk õpirände kogueelarvest on koostööks ELi naabruspiirkondade võimalik eraldada maksimaalselt 25%. Konkurents toetuse saamiseks projektile, mis toimub koostöös partnerriikidega, on tihe. Soovitame seda arvesse võtta partnerite valikul ja projekti planeerides hästi läbi mõelda (ka taotluses selgelt välja tuua), kas ja mil määral on vajalik ja põhjendatud, et koostöö toimub justnimelt partnerriigiga.

Tsentraalselt (taotlusi tuleb esitada Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalse ja Kultuuri Täitevastutusele) on võimalik esitada taotlusi ka koostööks teiste maailma riikidega.

*Vastavalt lepingutele, kehtib Suurbritannias Euroopa Liidu õigus seni, kuni riik on liidu liige. Sama laieneb ka projektidele, mida finantseeritakse Erasmus+ programmi eelarvest.