Logod

Vastavalt SA Archimedese noorteagentuuri ja taotleja vahel sõlmitud rahastuslepingule on toetusesaajatel kohustus kõikidel projekti raames loodud trükistel, materjalidel, veebilehtedel jm näidata, kust projektitoetus pärineb.

Selleks soovitame kasutada lauset “Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist”.

Meie soov on, et ka teised huvilised jõuaksid tänu inspireerivatele näidetele Erasmus+: Euroopa Noored programmi võimaluste juurde.

Kõikidel puhkudel tuleb kasutada noorteagentuuri ja Archimedese kaksiklogo (logo värv ning tüüp on taotleja enda valida; logo proportsioone muuta ei tohi!) ja Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud programmi Erasmus+ logo.

Vastavad failid:

1. Erasmus+ programmi logod: jpg; png; pdf; eps. Erasmus+ logo korrektseks kasutamiseks vaata ka Erasmus+ programmi disaini juhendit.
2. Noorteagentuuri logod 

Palun lisada noorteagentuuri logo juurde võimalusel ka viide meie kodulehele (www.noored.ee) kas eraldi URLina või teha logo kliklitavaks.

Juhul, kui tegemist on projekti raames toodetud trükise, filmi või mõne muu materjaliga, milles saab ära tuua lepingus toodud klausli, siis peaks seda tegema. See sõnastatakse järgmiselt:

„Projekti toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav sellessisalduva informatsiooni kasutamise eest.” (Inglise keeles: „‘This project has been funded with support from the European Commission Erasmus+ programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”) Lauset tuleb kasutada fondiga Tahoma.

Ka projektide meediakajastustes tuleb viidata programmi Erasmus+ toetusele. Programmile tasub viidata teksti/jutu sees, nt: “Oma projektis, mida rahastas programm Erasmus+, korraldasime…” kui eraldi lausena teksti lõpus. See suurendab tõenäosust, et viide programmile kajastusse alles jääb.