Rahvusvaheline noortealgatus

Käesolevalt lehelt leiad juhised selle kohta, kuidas oma projekti kvaliteetselt ja Erasmus+ programmi reeglitega kooskõlas ellu viia. Kõige olulisem, mida rahvusvahelise noortealgatuse puhul silmas pidada, on koondatud allpool olevasse pdf-dokumenti. See lihtsustab programmi reeglite mõistmist, aga ei asenda projekti lepinguga tutvumist: kõige ajakohasemad ja täpsemad vastused oma küsimustele leiate ikka projekti lepingust.

Strateegilise koostööprojekti elluviimise abimaterjal (KA2)

Kõigi toetusesaajatega leiab enne projekti algust aset koolituskohtumine, mille käigus vaatame üle olulisemad lepingulised tingimused ja loome vundamendi edaspidisele koostööle. Kui koolituskohtumine on juba toimunud, leiate siit vajalikud lisad / abivahendid, mida projekti tegevuste dokumenteerimiseks kasutada.

1. Lõpparuande kohustuslike lisade ülevaade
2. Partneritevahelise lepingu näidis
3. Osalejate nimekiri (kõigiks tegevusteks)