Aruandlus

MOBILITY TOOL ARUANDLUSKESKKOND

Kõik programmist Erasmus+ toetuse saanud projektide elluviijad peavad 60 päeva jooksul pärast projektiperioodi lõppu esitama lõpparuande koos nõutud lisadega.  Erasmus+ programmi esitatud projektide aruandlus toimub online keskkonnas, mis kannab nime Mobility Tool+ (edaspidi MT+) ja asub siin.

Projekti lõpparuandesse tuleb sisestada infot õpirännete, rahastuse ning sisukirjelduse kohta. Aruandevormi võib täita eesti või inglise keeles. Euroopa Komisjon on välja andud Mobility Tool+ käsiraamatu (inglise keeles) kõikide võtmetegevuste osas, millega soovitame aruandluse protsessis tutvuda.

Palun tutvuge ka Euroopa Komisjoni poolt loodud Mobility Tool+ õppevideotega (inglise keeles):

1. KA1 ja KA3 toetusesaajatele aruande esitamiseks
2. KA2 toetusesaajatele aruande esitamiseks

Lisaks neile videotele on Euroopa Komisjon loonud erinevaid ingliskeelseid õppevideoid (sh on info saadaval ka pdf dokumentidena):

 • kuidas sisestada mobiilsusi (õpirändeid) MT+ keskkonda
 • kuidas kasutada cvs faili mitmete õpirännete üheaegseks üleslaadimiseks MT+ keskkonda
 • millised on enim esinevad vead nende tegevuste juures (ja kuidas neid vältida)

NB! Palun alustage MT+ lõpparuande täitmist õpirännete (mobilities) sisestamisega: 

 

KA105 (noortevahetused, noorsootöötajate õpiränne, Euroopa vabatahtlik teenistus) ja KA347 (noorte osalusprojektid) lõpparuannetega koos tuleb esitada järgmised kohustuslikud lisad:

 • aruanne peab olema allkirjastatud organisatsiooni/grupi seadusliku esindaja poolt ning aruande allkirjastatud lehekülg (declaration of honour) tuleb aruandele lisada;
 • kõikide ellu viidud tegevuste tegevuskavad (sh ettevalmistav kohtumine, kui see toimus);
 • erikulude ja erivajadustega seotud kulude (vastavalt exceptional costs ja special needs support) kuludokumentide ja maksekorralduste koopiad – juhul kui neid taotleti taotluses ja need ka aktsepteeriti ning kui neid kulusid on aruandes küsitud;

Dokumendid, mida ei pea lõpparuandega koos esitama, kuid mis peavad kindlasti projekti elluviijal olemas olema, sest neid küsitakse lisakontrollide käigus:

 • reisitoetuse dokumentide koopiad, kui osaleja marsruut erineb võrreldes taotlusega;
 • osalejate allkirjastatud nimekirjad kõikide tegevuste (activity) kohta / Euroopa vabatahtliku teenistuse puhul vabatahtliku kinnitusleht. Vastuvõtval organisatsioonil tuleb kinnitada nimekirjas olevate andmete tõesust oma esindaja nime ja allkirjaga.

KA205 projektide lõpparuannete puhul:

 • täidab projekti koordineeriv organisatsioon ära aruande sisuosa kõikide partnerite nimel;
 • laeb projekti koordinaator MT+-st alla ja täidab ära excelfaili projekti eelarve ja tulemustega kõikide partnerite nimel. Täidetud tabel tuleb lisada lõpparuande juurde.
 • lisab nõutud lõpparuannete lisad.

MT+ kontakt SA Archimedes Noorteagentuuris on kvaliteedikoordinaator.

ERASMUS+ PROJEKTI TULEMUSTE PLATVORM

Kõik Erasmus+ programmist toetust saanud projektid on nüüdsest koondatud Euroopa Komisjoni uuele Erasmus+ projektitulemuste platvormile.

Toetusesaajad pääsevad oma projekti infole ligi ja saavad tulemusi platvormile üles laadida ECAS (Euroopa Komisjoni Autentimisteenus) konto kasutajatunnuse ja parooliga. Tegemist on sellesama kontoga, mille olete loonud selleks, et Erasmus+ programmist toetust taotleda.

Projekti jooksul saab toetussaaja üles laadida nii projekti tulemusi kui ka oma organisatsiooni logo ja projekti/organisatsiooni kodulehe aadressi. Projekti tulemuste üleslaadimine on kohustuslik kõigile strateegilise koostöö projektide (KA205) toetusesaajatele ning vabatahtlik õpirände (KA105) ja osalusprojektide (KA347) taotlejatele.

Pärast projektiperioodi ametlikku lõppu saab toetusesaaja esitada (submit) oma projekti info Noorteagentuurile ülevaatamiseks. Juhul, kui agentuur peab vajalikuks muudatuste tegemist või täiendavate materjalide üleslaadimist, saab toetusesaaja selle kohta ametliku tagasilükkamise (rejection) teate koos juhtnööridega, mida oleks vaja muuta/parandada. Alles pärast Noorteagentuuri poolset heakskiitmist (approval) ja projekti ametlikku lõpetamist muutuvad tulemused platvormil avalikuks.

Selle kohta, kuidas platvormil toimetada, on loodud juhendmaterjal ja kaks õppevideot. Hetkel on videod inglise keeles, aga nende eestikeelne versioon valmib ja laaditakse Telepurki üles sügiseks.

Euroopa Komisjon on loonud antud platvormi jaoks ka korduma kippuvate küsimuste loetelu (KKK), kust saab lugeda vastuseid kõige sagedamini kasutajate poolt esitatud küsimustele. Kui seal Sinu küsimusele siiski vastust ei leidu, on võimalik abi saada meiliaadressilt eac-projectsplatform-helpdesk@ec.europa.eu või Noorteagentuurilt.