Uuringud

Siin saate tutvuda nii rahvusvaheliste kui kohalike noortevaldkonna uuringutega, sh eeskätt Erasmus+: Euroopa Noored programmi mõju ja tulemusi käsitlevate uuringutega. Programmis Eramus+: Euroopa Noored toimuva õppimise kirjeldamiseks ja analüüsimiseks on loodud RAY võrgustik (Research-based Analysis and Monitoring of the Youth in Action Programme), kuhu kuuluvad 30 riigi (sh Eesti) Erasmus+ agentuurid ja nende uuringupartnerid. Uuringud kaardistavad ja analüüsivad programmi mõju osalejatele ning on sisendiks programmi planeerimisse.