Noortekohtumiste partnerlus

Kõik Noortekohtumiste projektid on koostööprojektid, milles osaleb 2-3 partnerorganisatsiooni. Partnerorganisatsioon võib olla nii kool, noortekeskus, noorteühing või ka mitteformaalne noortegrupp. Hea partnerlus on kvaliteetse projekti eeldus ja üks peamine õnnestumise (või ka ebaõnnestumise) võti. Selleks, et teha kvaliteetset ja mõjusat projekti, on oluline, et kõik projekti osapooled panustaksid nii selle ettevalmistamisse, ellu viimisesse kui ka analüüsiprotsessi. Projekt on teie ühine ettevõtmine ning iga partner peab olema motiveeritud selle nimel vaeva nägema. Hea ja eesmärgipärane partnerlus põhineb omavahelisel usaldusel ja sellel, et kõigil on projekti eesmärgist ühiselt mõistetav ettekujutus. Seega tasuks enne detailselt läbi arutada, mida soovitakse saavutada, millised on võimalikud komistuskivid ning kuidas nende puhul toimitakse

Agentuuri soovitused partneritega suhtlemisel:

  • Partneri otsimine võiks alata teie isiklikest kontaktidest. Tõenäoliselt teate endagi kogemusest, et inimestega, keda tunnete ja usaldate, sujub koostöö kõige libedamalt. Kui teil on partneriga sarnaseid huvisid, aitab see ka projekti teostamise jooksul paremaid kokkupuutepunkte leida.
  • Kui teie partneriteks saavad siiski organisatsioonid, kellega teil varesemat kokkupuudet ei ole, proovige neid projekti ettevalmistamise etapis võimalikult hästi tundma õppida. Mis on nende motivatsioon projektis osalemiseks? Kas teil on projekti osas sarnane nägemus? Kas kõik osapooled peavad ühistest kokkulepetest kinni?
  • Kogemus näitab, et parteritega suhtlemisel kehtib põhimõte, mida isiklikum ja otsesem, seda parem. Parem skype kui email. Võimalusel tehke noorte tuumikgruppidega ühiseid ettevalmistavaid kohtumisi, et ka noorte omavaheline koostöösuhe juba enne kohtumise käivituks! Kui projekti kestel peaks tekkima probleeme, olge julged ja rääkige neist võimalikult ausalt, nii saab ka üheskoos võimalikult tõhusalt lahenduste suunas liikuda.
  • Mõelge hästi läbi, mis on iga partneri roll projekti elluviimisel. Selge tööjaotus aitab vältida läbipõlemist ja seda, et liiga suur koormus langeb ühe grupi (või veel halvem ühe inimese) õlule.
  • Sõltumata sellest, kus Eestimaa paigas noortekohtumine toimub või kes on projekti võõrustaja, peaks projektitegevuste (töötoad, õppimise analüüs, vestlusringid) läbiviimisel olema mõlemal partneril võrdväärne roll.
  • Üldiselt õnnestuvad edukamalt need Noortekokhtumiste projektid, kus kõigi partnergruppide noored on enam-vähem sarnases vanuses.
  • Väga hea võimalus partnereid leida või olemasolevate partneritega koostöösuhet paremaks muuta, on projektikoolitus Idee45, mille eesmärk ongi Noortekohtumiste projektiidee arendamine ja tegevusplaani ühine väljatöötamine.