SALTO keskused

salto-youth-460x250
Salto-Youth
 on võrgustik, mis toetab Erasmus+: Euroopa Noored programmi raames läbiviidavat õpi- ja koolitustegevust.
SALTO võrgustik töötab välja ja levitab noortevaldkonna õppe- ja koolitusmaterjale, korraldab rahvusvahelisi koolitusi ja partnerlusseminare ning toetab Erasmus+ agentuuride tegevust noorte valdkonnas.

 

SALTO võrgustik koosneb kuuest ressursikeskusest, mis on keskendunud konkreetse teemavaldkonna või piirkonna arendamisele:

 • kaasatuse ja kultuurilise mitmekesisuse ressursikeskus (Belgia Flaami)
 • Osaluse ja info ressursikeskus (Eesti)
 • Ida-Euroopa ja Kaukasuse piirkonna ressursikeskus (Poola)
 • Vahemere piirkonna ressursikeskus (Prantsusmaa)
 • Kagu-Euroopa piirkonna ressursikeskus (Sloveenia)
 • koolituse ja koostöö ressursikeskus (Saksamaa)
 • Euroopa solidaarsuskorpuse ressursikeskus (Austria)

SALTO keskused pakuvad järgmisi ressursse:

 • kindlatel teemadel ning kindlatele sihtgruppidele suunatud koolitusi
 • koolitus- ja noorsootöömeetodeid ning lähenemisi rahvusvaheliste projektide toetamiseks
 • rahvusvahelisi projekte toetavaid väljaandeid
 • ülevaadet noortevaldkonnas tegutsevatest koolitajatest ja spetsialistidest
 • toovad kokku otsustajad valdkonna strateegiate edukaks elluviimiseks