Õpirändevõrgustik

Õpirändevõrgustik  ehk lühidalt ÕRV on koosneb Eesti organisatsioonidest, kes toetavad välismaale õppima, tööle, vabatahtlikuks ning muul moel kogemust omandama suundumist.

Võrgustikku kuuluvad:


SA Archimedese noorteagentuurarch1SA Archimedes – edendab rahvusvahelist koostööd hariduse, teaduse ning noorte kodanikuhariduse vallasYFU – rahvusvaheline õpilasvahetuse organisatsioondream1    Dream Foundation – toetab välismaale ülikooli suundumistInnove1Euroguidance Eesti keskusena pakub SA Innove läbi maakondlike Rajaleidja keskuste õppenõustamis- ja karjääriteenuseid noortele ning toetab spetsialiste rahvusvahelistumisega seotud teemadel.Europassi Keskus – kontaktpunkt kõikidele isikutele või organisatsioonidele, kes on huvitatud Europassi dokumentide kasutamisestSA Kutsekoda juures tegutsev Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku Eesti koordinatsioonikeskus (EQF NCP) jagab kvalifikatsiooniraamistike alast infot.eures   EURES – üle-Euroopaline töövahendusvõrgustikEstYes – pakub noortele erinevaid rahvusvahelise kogemuse saamise võimalusi (noortevahetused, koolitused, laagrid, EVT, hotellipraktika)Continuous Action