Eurodesk

Alates 2015. aastast koordineerib SA Archimedese noorteagentuur rahvusvahelist infovõrgustikku Eurodesk, mis tegeleb üle-Euroopaliste võimaluste teemalise info jagamisega nii noortele kui noorsootöötajatele. Eurodesk on esindatud 36-s Euroopa riigis ning võrgustikku kuulub üle 1100 liikme.

Eurodesk Eesti võrgustik on esindatud üle Eesti. Igas maakonnas tegutseb Eurodeski partner, kes edastab rahvusvahelist noorteinfot, jagab seda hariduse- ja karjäärimessidel, nõustab noori ning noortega töötavaid spetsialiste rahvusvahelistes küsimustes, jpm.

Kui soovid rohkem infot rahvusvaheliste võimaluste kohta, kutsuda esinejat oma infosündmusele või soovid teha koostööd, siis palun võta ühendust enda maakonna esindajaga:

Lääne-Virumaa MTÜ Maidla Noored laanevirumaa@eurodesk.eu
Valgamaa MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla valgamaa@eurodesk.eu
Hiiumaa Hiiumaa Noorsootöö Keskus hiiumaa@eurodesk.eu
Ida-Virumaa MTÜ VitaTiim idavirumaa@eurodesk.eu
Pärnumaa Edela Eesti Arenduskeskus parnumaa@eurodesk.eu
Saaremaa Kuressaare Avatud noortekeskus saaremaa@eurodesk.eu
Raplamaa Märjamaa Valla Noortekeskus raplamaa@eurodesk.eu
Viljandimaa Sakala Keskus / Viljandi Avatud Noortetuba viljandimaa@eurodesk.eu
Järvamaa Järvamaa Noortekogu jarvamaa@eurodesk.eu
Jõgevamaa Jõgeva Valla Noortekeskus jogevamaa@eurodesk.eu
Põlvamaa Räpina Avatud Noortekeskus polvamaa@eurodesk.eu
Võrumaa Partner selgumisel
Harjumaa Partner selgumisel
Tartumaa Partner selgumisel
Läänemaa Partner selgumisel

Pikem ülevaade Eurodeskist ja selle tegevustest: https://eurodesk.eu/

Küsimuste korral kontakteeruda Eurodeski koordinaatori Regina Rähniga (regina.rahn@archimedes.ee)