Koolitajate andmebaas

Noortevaldkonna koolitaja on noorsootöö väärtustele ja põhimõtetele toetuv õppetegevuse planeerija ning läbiviija, kes loob tingimused õppija mitmekülgseks arenguks ning noorsootööks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemiseks sihipäraselt loodud õpisituatsioonides. 

Selleks, et toetada selge ülevaate loomist noortevaldkonnas tegutsevatest koolitajatest ja nende pädevustest, on Noorteagentuur alustanud koolitajate andmebaasi loomist. Koolitajate andmebaas võimaldab koolitajatel end „nähtavamaks” muuta ning annab koolituste korraldajatele võimaluse leida endale sobivaid ja valdkonnas pädevaid koolitajaid.

Kõigil noortevaldkonna koolitajatel on võimalik end registreerida mitteformaalse õppimise veebis koolitajate andmebaasis