Noortekohtumiste nähtavus

Projekti nähtavuse suurendamine tähendab oma projekti eesmärkidele, tegevustele ja tulemustele tähelepanu tõmbamist. Nähtavus tõstab inimeste teadlikkust projektist, teie organisatsioonist ja ka projekti toetajatest ning aitab seeläbi levitada projekti ja Noortekohtumiste programmi sõnumeid, leida projektile juurde nii osalejaid kui ka rahastajaid ning suurendada organisatsiooni  ja projektitegijate usaldusväärsust.

Nähtavuse võib tinglikult kaheks jagada, kuigi tegevused, millega neid saavutatakse tihtipeale ühtivad:

    • Projekti nähtavus
    • Noortekohtumiste programmi nähtavus

Projekti nähtavuse planeerimisel alusta sisust ja alles siis mõtle, kuidas seda sisu sobivasse vormi valada. Mõelge läbi: Mis on teie projekti peamine sõnum? Kes on need inimesed, kelleni teie sõnum peaks jõudma ehk projekti sihtgrupid? Mis teie projekti juures võiks laiemale avalikkusele huvi pakkuda?

Vaadake, millised oskused teil olemas on – kellel on IT-oskused, saab tegeleda kodulehe või blogi ülespanemisega, kes oskab hästi pildistada, sellest saab projekti fotograaf, kes aga kirjutada, see saab olla materjalide toimetaja ja vajalike tekstide looja.

Uurige ka välja, millistele võrgustikele on projektis osalejatel ligipääs (sõbrad, koolid, spordiklubid, huviringid jne). Neidki võrgustikke saate kasutada info levitamiseks oma projekti kohta. Küsige osalejatelt, kuidas nad saavad aidata projekti tulemuste levitamisel ja rakendamisel. Grupina saavutate rohkem ning jõuate rohkemate inimesteni kui üksinda. Nõnda on lihtsam saavutada ka meedia ning laiema avalikkuse tähelepanu. Kaasake partnerorganisatsioone kohe alguses. Leppige kokku, milline on iga partneri roll projekti nähtuvse suurendamisel.

Mõelge kindlasti läbi ning pange projekti eelarvesse kirja ka kulud, mis on seotud projekti nähtavaks tegemiseks. Väga võimalik, et selleks ei vajagi te täiendavat raha, aga kui vajate, siis tuleb see läbi mõelda juba projektitaotluse kirjutamise käigus ning eelarvesse lisada.

Projektiga seotud kommunikatsioonis tuleb ära mainida ka toetajad. Nii saavad ka teised noored teada, milliseid häid ettevõtmisi programmi toel ellu viiakse ning oskavad edaspidi programmist oma ideede elluviimiseks toetust küsida. Noortekohtumisi kajastavatele artiklitele peaks olema lisatud lause: “Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus – ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse toel”. Programmile tasub viidata pigem teksti/jutu sees, kui eraldi lausena teksti lõpus. See suurendab tõenäosust, et viide programmile kajastusse alles jääb.

Iga Noortekohtumiste programmist toetust saanud projekt on ka Noortekohtumiste programmi visiitkaart. Visiitkaarti ei tasu aga niisama taskus hoida, vaid julgelt huvilistele jagada koos üleskutsega ka ise oma häid ideid Noortekohtumiste programmi toel ellu viia.

Tüüpilised vead projekti nähtavaks tegemisel:

  • Puudub terviklik lähenemine ja plaan, millal ja miks midagi tehakse. Ei lähtuta osalejate oskustest, huvidest ega projekti eripärast
  • Luuakse järjekordne blogi, koduleht, facebooki leht, mis sünnib ja sureb koos projektiga. Soovitame rohkem kasutada juba olemasolevat.
  • Mõeldakse vormile, aga mitte sõnumile ja eesmärgile. Nt video või pressiteade, mis on tore ainult osalejatele endile, aga teistele ei ütle midagi (“Narva ja Viljandi noored said kokku ja veetsid lõbusalt aega”).

Loe ka käsiraamatut “Making Waves” või vaata videot sellest, kuidas oma projekti nähtavust suurendada.

Video on inglise keeles. Telepurgist saad vaadata ka pikemaid videolõike samal teemal: Laineid lüües I-IX